Sawan Durbar Ashram

Radhaswamy Dayal ki Daya, Radhaswamy Sahay.